Foursquare
Trip Advisor
Google+
Facebook
RSS
Instagram
Pinterest
13/04/2017

2,9 milions de persones visiten l’Eix Monumental del Park Güell durant el 2016

» S’ha aconseguit rebaixar substancialment el nombre de 9 milions de turistes que visitaven l’Eix Monumental

» S’ha reduït la massificació en hores punta i s’ha afavorit la conservació del recinte i apostat per una millor experiència de visita, tant per al públic estranger com per als veïns i usuaris habituals.

» Un 67,11% del total de visitants de l’Eix Monumental del Park Güell van adquirir l'entrada online, representant un increment respecte a l’any anterior d’un 16,31%.

L’Eix Monumental del Park Güell ha rebut 2.958.901 visitants durant l'any 2016 (79,4% de l’aforament màxim), fet que ha comportat una reducció de la massificació turística existent abans de la regulació, quan es van arribar a assolir els 9 milions de visitants l'any. La pressió que patia l’Eix Monumental del Park Güell abans de la regulació s’incrementava any rere any de forma progressiva i, per aquest motiu, l’any 2013 se’n va iniciar el procés de regulació parcial (el 8,9% de la superfície total del Park Güell) amb l’objectiu de garantir la conservació del patrimoni monumental més sensible.

El conjunt del Park Güell té 19,2 ha i comprèn la Zona Monumental que abasta 11,2 ha, sent la resta parc forestal. L’Eix Monumental, objecte de la regulació, té una extensió d’1,7 ha, i forma part del conjunt de la Zona Monumental.

Recordem que el conjunt de la Zona Monumental del Park Güell va ser declarat monument històric artístic per l’estat Espanyol l’any 1969, inclòs a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO l’any 1984, i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya l’any 1993.

El reconeixement de la UNESCO es produí atès l'excepcional contribució creativa d’Antoni Gaudí a l'evolució de l'arquitectura i la tecnologia de la construcció a finals del segle XIX i XX i a l’incloure diferents de les seves obres a la seva llista de Patrimoni Mundial es reconeixia el seu valor universal excepcional.

La regulació turística del Park Güell es realitza a l'àrea de més vulnerabilitat del parc, coneguda com a Eix Monumental, basant-se en uns estudis previs de capacitat elaborats l'any 2010. Les normes de gestió establertes distribueixen la càrrega al llarg del dia, amb un màxim de 400 visitants per cada mitja hora, i permeten una gestió amb criteris de conservació, una moderació de la pressió a l'entorn i una experiència adequada de la visita.

Des de la posada en marxa de la regulació, la Zona Monumental del Park Güell ha avançat en l’equilibri i racionalització de l’afluència de públic. Els mesos de més afluència turística a l’Eix Monumental del Park Güell durant el 2016 se centren en l’estiu, i s’arriba a superar lleugerament els 307.000 visitants durant els mesos de juliol i agost. En canvi, els mesos amb menys visitants són a l’hivern, sobretot el mes de gener, amb una xifra a l’entorn dels 166.500 visitants.

Durant l'any 2016 s'ha experimentat un augment molt significatiu dels visitants que planifiquen la visita amb anticipació i compren l'entrada mitjançant la pàgina web www.parkguell.cat. En total, fins a un 67,11% del total de visitants de l’Eix Monumental del Park Güell van adquirir l'entrada online, representant un increment respecte a l’any anterior d’un 16,31%.

Perfil del visitant individual

Entre els visitants que van comprar l'entrada directament a les taquilles del Park Güell, es van recollir dades estadístiques que ajuden a configurar un perfil del visitant. Entre les dades més rellevants, destaquem que gairebé la meitat dels visitants van accedir al parc en metro (48%), seguit per l’autobús urbà (30%) i el bus turístic (8%). En menor grau, els visitants van arribar a peu (8%), en taxi (4%) o cotxe (2%).

Pel que fa a la procedència del visitant que compra les entrades a les taquilles, és molt diversa, de manera que els resultats queden molt repartits. Al capdavant, hi trobem Itàlia, França i Llatinoamèrica, amb un 16%, 12% i 11%, respectivament. També destaquen usuaris d’altres països europeus, com ara britànics (8%) i alemanys (6%), així com nord-americans (8%). L’Estat espanyol quedaria integrada en l’estadística en aquest bloc de països, amb una representació del 7%. També hi ha una gran presència d’altres països europeus (9%). Aquestes dades representen només la procedència dels visitants que van comprar l'entrada in situ, al Park Güell, i no tenen en compte els que van comprar-la a la pàgina web, on destaquen països com França, Estats Units, i d’altres països d’Europa.

Gairebé la meitat dels entrevistats van adquirir l’entrada a la taquilla situada al passatge de Sant Josep de la Muntanya (38,5%). Com a segona opció, els visitants van triar les taquilles de la carretera del Carmel (33,5%) i, finalment, un 27,83% va comprar les entrades a la taquilla del carrer d’Olot.

Agències i grups organitzats

Pel que fa al visitant provinent d'agències o grups organitzats, al tancament de 2016 s'havien comptabilitzat un total de 7.900 operadors registrats, fet que representa un creixement del 40,62% respecte a l’any anterior. S’ha analitzat la procedència de les agències que han contractat les visites a l’Eix Monumental del Park Güell, excloent-ne els centres escolars i les agències que només han efectuat una sola reserva. Aquestes darreres, s’han considerat no representatives, ja que no han estat agències amb un ritme de reserves continuat.

De les corresponents a l'Estat espanyol, de les 461 agències que s’han tingut en compte, 282 tenen la seu a Catalunya, representant aquesta xifra el 61,17%. Del nombre total d’agències, el 52,28% provenen de la província de Barcelona i el 18,73% de Madrid. En tercera posició se situa la província de Girona, que, amb 35 agències, representa el 7,70% del total. Finalment cal destacar les que tenen la seva seu a Màlaga (3,83%). 

Pel que fa al nombre de visitants, les agències amb seu a Barcelona han aportat un 40,72% dels visitants aportats per les agències de l’Estat espanyol, seguides per les de Madrid amb un 38,84%. En tercera posició, les agències de les Illes Balears han aportat un 6,45% dels visitants.

En comparació amb altres països, cal destacar que les agències d’Espanya representen un 51,74%, seguides per les de França (8,22%), Itàlia (5,14%) i Gran Bretanya (4,56%). Pel que fa a l’aportació de visitants, la majoria provenen d’agències de l’Estat espanyol (74,71%). Molt més enrere, destaquem les agències britàniques (4,13%), franceses (3,49%) i suïsses (3,45%).

Esforç de difusió del valor universal excepcional del Park Güell als visitants

L’esforç de difusió del valor universal excepcional del Park Güell entre els visitants de l’Eix Monumental (zona regulada), s’ha concretat durant l’any 2016 en:

• La posada en marxa d’un programa de visites guiades a finals de l’any 2015 ha suposat que s’hagin efectuat durant l’any 2016 fins a 4.556 visites en diferents idiomes (bàsicament català, castellà, anglès i francès, però també en italià, portuguès i rus) amb un total de 49.593 visitants.

• L’App de l’Eix Monumental del Park Güell, gratuïta i en 7 idiomes, ha enregistrat durant l’any un total de 180.424 descàrregues, incrementant-se en aproximadament un 58% respecte a les de l’any 2015. Així mateix, es disposa de 79.653 fans a Facebook i 3.396 seguidors a Instagram.

• Els fulletons explicatius del context històric a la ciutat de Barcelona des de meitats del segle XIX i de la pròpia obra monumental del Park Güell, ja a principis del segle XX, s’han arribat a distribuir al 90% del conjunt de visitants de l’Eix Monumental del Park Güell.

Programes escolars al Park Güell

Un total de 80.760 alumnes i professors (2.116 grups escolars) de l’àmbit de la Unió Europea han pogut gaudir del programa de visita gratuïta de l’Eix Monumental del Park Güell (zona regulada) en el marc del programa “El Park Güell i les escoles”. D’aquests, un total de 8.887 alumnes i professors (364 grups) van optar per la modalitat de visita guiada. Aquest servei s’ofereix conjuntament per part de BSM i el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), representant un 11,00% dels alumnes que s’ha acollit a aquest programa.

D’altra banda, a través del MUHBA i en el marc del Programa d’Activitats Escolars (PAE) coordinat pel Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona (CCP) i els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) s’ofereixen diverses propostes pedagògiques sota el títol “Interrogar Barcelona” i han participat durant l’any 2016 fins a 1.378 alumnes i professors de 50 grups escolars de la ciutat de Barcelona. Aquesta oferta inclou diferents propostes destinades a escolars des de P5 fins a Batxillerat i incorpora materials pedagògics de treball.

En l’àmbit del districte de Gràcia, en col·laboració amb el CRP de Gràcia i el MUHBA, s’han organitzat les activitats “Trencadís de sons i de colors”, adreçada a les escoles bressol (302 participants: 213 nens i 89 adults) i “Park Güell esport i cultura” adreçada a les escoles de primària (690 participants).

Aquest conjunt d’activitats, de caràcter permanent, també han estat complementades amb d’altres activitats més personalitzades i singulars, com la visita que aprofitant la restauració de la part interior del banc de la pl. de la Natura que s’estava efectuant per part del departament de Patrimoni Històric de l’Ajuntament, es va fer per part dels cursos de 4t, 5è i 6è de l’escola Baldiri Reixac (ubicada dins del mateix Eix Monumental) als treballs de restauració d’aquest singular element, podent els alumnes preguntar i canviar impressions amb els seus restauradors (maig 2016).

Veïns i escoles de l'entorn

En el pla d’actuacions, es manté com a línia estratègica bàsica continuar garantint que el Park Güell sigui un lloc de trobada per a veïns i ciutadans, i no només un bé patrimonial i natural amb una gran atracció de visitants. El Park Güell ha estat, durant la seva història, un lloc de trobada i participació ciutadana, un signe d’identitat important per als barcelonins, però, sobretot, per als veïns dels barris més propers. Per aquest motiu, s'han realitzat accions per garantir l’accés i la circulació lliures per la zona regulada de la comunitat educativa de les set escoles properes, així com dels veïns i veïnes dels cinc barris adjacents. En aquest sentit, durant l’any 2016 més de 57.000 veïns i escolars han creuat lliurement l’Eix Monumental en els seus desplaçaments diaris o l’han utilitzat com a espai d'oci.

. Els nens i nenes escolaritzats als centres Baldiri Reixac, Reina Elisenda, Cor de Maria, Jesuïtes de Gràcia, Petit Virolai, Turó del Cargol i Escola Montseny tenen dret a sol·licitar fins a 10 targetes d’accés lliure a l’Eix Monumental. Per a les set escoles involucrades, a finals de 2016, s'havien lliurat un total de 9.135 carnets (2.922 escolars i 6.213 familiars i personal de les escoles).

. Els veïns empadronats als barris de la Salut, Vallcarca-Penitents, El Coll, Can Baró i El Carmel també tenen dret a sol·licitar la targeta de lliure accés. El tràmit es pot realitzar a través del 010, del web municipal o, de manera presencial, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels districtes de Gràcia i d'Horta-Guinardó. A finals del 2016 s'havien lliurat un total de 40.934 carnets, corresponents al 53,62% de les persones que hi tenen dret per estar censades en aquests barris.

Gaudir Més

D’altra banda, el Park Güell va comptabilitzar, el 2016, un total de 108.859 persones inscrites en el registre cultural “Gaudir Més Barcelona”. Aquest programa permet als seus usuaris treure una entrada gratuïta diària per visitar l’Eix Monumental, entre d’altres avantatges. El registre Gaudir Més Barcelona és totalment gratuït i està obert a tota la ciutadania. Per formar-ne part, només cal fer un tràmit presencial a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona i, passats set dies, ja se'n pot fer ús i aprofitar-ne els seus avantatges. Durant l'any 2016 gairebé s’han efectuat 8.500 accessos a l’Eix Monumental del Park Güell de forma gratuïta per part dels ciutadans inscrits a aquest registre.

Projectes i obres en el patrimoni arquitectònic i natural del Park Güell i entorns

En el marc de l’encàrrec de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona de data 05/05/16 a BSM (actuacions i execucions d’obres en el període 2015-2018 per un import total de 10,6 milions d’euros), ja s’han aprovat 7 projectes d’actuacions i execucions d’obres del Park Güell i entorns com a part del retorn del cobrament d’entrada als visitants de l’Eix Monumental per un import total de 4,46 milions d’euros (2 corresponents a rehabilitació del patrimoni arquitectònic, 1 a millora de patrimoni natural i 4 a entorns).

Així mateix, a primers d’agost de 2016 i una vegada restaurats, es van restituir els revestiments dels quatre plafons de ceràmica i vidre obra de Josep Maria Jujol a la sala Hipòstila, que representen quatre Sols. El conjunt de treballs realitzats van suposar una inversió de 284.350 euros.

Projectes futurs

El model de regulació, que només afecta el 8,9% de la superfície total del parc, ha permès avançar en l’objectiu de resoldre els reptes de massificació i sostenibilitat de l’espai, i ha millorat l’experiència dels visitants, tenint en compte les diferents sensibilitats, la multiplicitat d’usos del parc i la singularitat d’un espai excepcional.

Durant l’any 2017 es materialitzaran una bona part de les actuacions i execucions d’obres en el patrimoni arquitectònic, el patrimoni natural i l’entorn del Park Güell que, com a part del retorn del cobrament d’entrada als visitants de l’Eix Monumental, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona li va encarregar a BSM per al període 2015-2018.

 
 
Foursquare
Trip Advisor
Google+
Facebook
RSS
Instagram
Pinterest
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de
Creative Commons si no s'indica el contrari