Foursquare
Trip Advisor
Google+
Facebook
RSS
Instagram
Pinterest
 

Normativa d'accés

Fotografia Park amb icona família

Normativa d'accés a l'Eix Monumental del Park Güell

El Park Güell té molta afluència de visitants i és un patrimoni únic que cal preservar. Per aquest motiu, us preguem que respecteu les següents normes:

Entrades

1.- Les entrades donen dret a accedir a l'Eix Monumental del Park Güell en la data i la franja horària que s'hi especifica. Només es permetrà l’accés amb la presentació de l’identificador del sistema de venda; és a dir, el localitzador de la reserva o codi QR que emet el Park Güell seguint el procés de compra del web www.parkguell.cat. Per tant, la presentació de qualsevol altre document que no contingui les dades corresponents a la compra d’entrades a través del canal indicat no permetrà l’accés al parc, sense que això doni dret a l’usuari a ser compensat o indemnitzat per part de Park Güell (Barcelona de Serveis Municipals, SA).

2.- El preu de l’entrada per accedir al Park Güell és el que s’anuncia al web oficial www.parkguell.cat. Qualsevol altre import que no correspongui a la tarifa oficial es pot deure a l’aplicació de comissions, despeses o altres conceptes econòmics que no han estat aprovats ni validats per Park Güell (BSM). Park Güell no es fa responsable de l’aplicació de tarifes que no corresponguin al preu oficial de les entrades al parc.

3.- Park Güell (BSM) no ha signat cap acord comercial amb cap empresa que permeti la utilització de les seves imatges, nom o logotip, de manera que si se’n fa qualsevol ús per part de tercers sense el consentiment previ de Park Güell (BSM), aquest fet podrà ser perseguit i reclamat jurídicament.

4.- Les entrades permeten entrar al Park durant els 30 minuts posteriors a l'hora d'inici de la franja horària reservada.

5.- Un cop s'hagi adquirit l'entrada, no se'n retornarà l'import en cap circumstància.

6.- Cal conservar l'entrada durant l'estada al Park Güell i mostrar-la si ho demana el personal autoritzat.

7.- Un cop validada l'entrada en un punt de control d'accés de l'Eix Monumental no serà possible sortir d'aquesta zona restringida i tornar-hi a entrar.

8.- No es permet l'entrada a menors de 14 anys que no vagin acompanyats d'una persona major d'edat que se'n faci responsable.

9.- L'accés a l'Eix Monumental del Park Güell es farà sempre respectant els horaris d'atenció al públic (consultar horaris segons la temporada).

10.- Les entrades que estiguin manipulades o de les quals se'n faci un mal ús podran ser retirades i no donaran accés al Park, sense perjudici de la responsabilitat legal que es pugui derivar del seu ús fraudulent.

11.- Hi ha espais o instal·lacions del Park Güell amb capacitat limitada, per exemple, l'espai museístic MUHBA Casa del Guarda. L'adquisició de l'entrada permet visitar-lo, però, a causa de la limitació de capacitat, no hi garanteix l'entrada.

Admissió

Es presenta a continuació la normativa que regula l'accés a l'Eix Monumental del Park Güell i l'estada dels seus visitants. Es prega als usuaris que llegeixin aquestes regles per tal de garantir la protecció d'aquest espai patrimonial emblemàtic.

1.- En el cas d'haver adquirit l'entrada anticipadament, es recomana consultar la porta d'accés més propera al punt d'arribada (secció “Com arribar-hi” d’aquest web).

2.- Si no es disposa d'entrada, caldrà comprar-la o bé als caixers automàtics dels accessos o de les estacions de metro de Lesseps i Vallcarca, o bé a les taquilles d'atenció al públic. En aquests casos, no es garanteix disponibilitat immediata per efectuar la visita, ja que l'aforament màxim de visitants cada 30 minuts és de 400 persones.

3.- Queden totalment prohibides la falsificació, la venda i la revenda ambulant d'entrades.

4.- Els grups organitzats hauran de garantir el compliment del nombre d'entrades reservades.

5.- No és permès de realitzar pícnics a l'Eix Monumental. Es prega fer ús de les papereres per contribuir al millor manteniment del Park.

6.- Queden totalment prohibides la venda i la comercialització il·legals de qualsevol producte o souvenir.

7.- Està rigorosament prohibit accedir als murs perimetrals del Park o traspassar les barreres de seguretat.

8.- No és permès d'enfilar-se ni recolzar-se als elements patrimonials del Park.

9.- No es permet fer fotografies ni filmacions amb finalitats professionals o comercials sense l'autorització expressa de l'organització. Per sol·licitar l'autorització, cal enviar un correu electrònic a l'adreça parkguell@bsmsa.cat, facilitant les dades i la finalitat del reportatge.

10.- Per raons de conservació de l'Eix Monumental, es prohibeix circular-hi en bicicleta o patins.

11.- No és permès de desvestir-se, descalçar-se ni estirar-se als bancs i als jardins de l'Eix Monumental.

12- No es permet fumar en aquelles zones del Park en què estigui específicament prohibit i degudament senyalitzat.

13.- Queda prohibida tota activitat que impliqui el deteriorament de l'Eix Monumental, de les condicions ambientals dels espais naturals i de les instal·lacions.

14.- El Park Güell no es fa responsable dels danys ni els perjudicis provocats per l'incompliment d'aquestes normes o per l'ús incorrecte de les seves instal·lacions.

15.- Els veïns i les persones que disposin de carnet acreditatiu hauran de presentar-lo al punt de control d'accés i facilitar la documentació que acrediti la titularitat del document. No es permet la cessió del carnet a tercers. En cas que se'n faci una utilització indeguda o l'utilitzi un tercer que no en sigui el titular, el Park Güell es reserva el dret a retirar-lo.

16.- Els membres de Gaudir Més hauran de disposar d'una entrada per poder accedir al recinte. Aquesta entrada cal sol·licitar-la el mateix dia de la visita a les taquilles del propi Park.

17.- El temps mig de recorregut de la visita és d'aproximadament una hora. Recomanem als visitants dur calçat còmode així com elements que protegeixin del sol, especialment en èpoques de calor intensa. Al llarg del recorregut no hi ha fonts amb aigua potable.

18.- Es reserva el dret d'admissió.

19.- Es necessitirà l'autorització del Park Güell per realitzar activitats artístiques o musicals, que només es permetran en casos excepcionals i amb finalitats no lucratives.

20.- Durant l'horari de regulació, només es permetrà l'accés amb animals de companyia quan aquests es portin lligats durant tota la visita. L'usuari que accedeixi a la zona amb un animal de companyia en serà el responsable, així com dels danys que pugui causar.

Els grups o les persones que incompleixin qualsevol dels punts mencionats seran penalitzats amb l'expulsió del recinte sense dret a devolució de l'import de l'entrada.

L'incompliment d'aquestes normes d'accés i ús del parc donaran dret a aquesta empresa a exercir les accions de què estigui assistida per reclamar els danys i els perjudicis que se'n derivin, així com les indemnitzacions i les compensacions que puguin correspondre.

 
Compra d'entrades individuals
Compra d'entrades grups organitzats
Què podeu visitar amb l'entrada?
Accediu al plànol
Contacteu-nos
 
Foursquare
Trip Advisor
Google+
Facebook
RSS
Instagram
Pinterest
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de
Creative Commons si no s'indica el contrari